Home » Русско-китайский переводчик и переводчик

Русско-китайский переводчик и переводчик

Найдите ответственного, надежного и опытного российско-китайского переводчика для вашего бизнеса и тура в Китае.

User ID
100
Language
English-Chinese, Russian-Chinese
Industry
Agriculture & Food, Apparel & Textiles & Accessories, Auto & Transportation, Gifts & Sports & Toys, Health & Beauty, Home & Lights & Construction, Machinery & Industrial Parts & Tools, Metallurgy & Chemicals & Rubber & Plastics, Packaging & Advertising & Office
Travel To
Shanghai, Beijing, Hangzhou, Hefei, Nanjing, Ningbo, Suzhou, Wuhan, Xiamen, Yiwu, Zhengzhou
Daily Rate (USD)
120
Cred Point
1573
User ID
367
Language
English-Chinese, Russian-Chinese
Industry
Agriculture & Food, Bags & Shoes & Accessories, Electronics, Electrical Equipment & Components & Telecoms, Gifts & Sports & Toys, Health & Beauty, Home & Lights & Construction, Metallurgy & Chemicals & Rubber & Plastics, Packaging & Advertising & Office
Travel To
Guangzhou, Shanghai, Beijing, Shenzhen, Chengdu, Chongqing, Dalian, Dongguan, Foshan, Guilin, Hangzhou, Harbin (Ha Er Bin), Nanning, Nanjing, Ningbo, Qingdao, Shenyang, Suzhou, Tianjin, Xi'an, Xiamen, Yiwu, Zhengzhou, Zhuhai
Daily Rate (USD)
100
Cred Point
1241
User ID
183
Language
English-Chinese, Russian-Chinese
Industry
Agriculture & Food, Apparel & Textiles & Accessories, Auto & Transportation, Bags & Shoes & Accessories, Electronics, Electrical Equipment & Components & Telecoms, Gifts & Sports & Toys, Health & Beauty, Home & Lights & Construction, Machinery & Industrial Parts & Tools, Metallurgy & Chemicals & Rubber & Plastics, Packaging & Advertising & Office
Travel To
Guangzhou, Shanghai, Beijing, HongKong, Chengdu, Chongqing, Dalian, Suzhou, Tianjin, Xiamen, Zhuhai
Daily Rate (USD)
150
Cred Point
1078
User ID
215
Language
English-Chinese, Arabic-Chinese, Russian-Chinese
Industry
Bags & Shoes & Accessories, Home & Lights & Construction
Travel To
Guangzhou, Dongguan, Foshan
Daily Rate (USD)
121
Cred Point
1072
User ID
520
Language
English-Chinese, Russian-Chinese
Industry
Agriculture & Food, Apparel & Textiles & Accessories, Auto & Transportation, Bags & Shoes & Accessories, Electronics, Electrical Equipment & Components & Telecoms, Gifts & Sports & Toys, Health & Beauty, Home & Lights & Construction, Machinery & Industrial Parts & Tools, Metallurgy & Chemicals & Rubber & Plastics, Packaging & Advertising & Office
Travel To
Shanghai, Dalian, Nanjing, Ningbo, Suzhou, Yiwu
Daily Rate (USD)
150
Cred Point
1056
User ID
966
Language
English-Chinese, Russian-Chinese
Industry
Agriculture & Food, Apparel & Textiles & Accessories, Auto & Transportation, Bags & Shoes & Accessories, Electronics, Electrical Equipment & Components & Telecoms, Gifts & Sports & Toys, Health & Beauty, Home & Lights & Construction, Machinery & Industrial Parts & Tools, Metallurgy & Chemicals & Rubber & Plastics, Packaging & Advertising & Office
Travel To
Guangzhou, Shenzhen, HongKong, Dongguan, Foshan, Zhuhai
Daily Rate (USD)
180
Cred Point
1029
User ID
229
Language
Russian-Chinese
Industry
Agriculture & Food, Auto & Transportation, Bags & Shoes & Accessories, Electronics, Gifts & Sports & Toys, Home & Lights & Construction, Metallurgy & Chemicals & Rubber & Plastics, Packaging & Advertising & Office
Travel To
Qingdao
Daily Rate (USD)
100
Cred Point
1022
User ID
1837
Language
English-Chinese, Russian-Chinese
Industry
Agriculture & Food, Apparel & Textiles & Accessories, Auto & Transportation, Bags & Shoes & Accessories, Electronics, Electrical Equipment & Components & Telecoms, Gifts & Sports & Toys, Health & Beauty, Home & Lights & Construction, Machinery & Industrial Parts & Tools, Metallurgy & Chemicals & Rubber & Plastics, Packaging & Advertising & Office
Travel To
Guangzhou, Shanghai, Beijing, HongKong, Chengdu, Chongqing, Dalian, Dongguan, Foshan, Fuzhou, Guilin, Hangzhou, Harbin (Ha Er Bin), Hefei, Nanning, Nanjing, Ningbo, Qingdao, Shenyang, Shijiazhuang, Suzhou, Taiyuan, Tangshan, Tianjin, Wuhan, Xi'an, Xiamen, Yiwu, Zhengzhou, Zhuhai
Daily Rate (USD)
229
Cred Point
1010
User ID
1360
Language
English-Chinese, Russian-Chinese
Industry
Agriculture & Food, Auto & Transportation, Bags & Shoes & Accessories, Electronics, Electrical Equipment & Components & Telecoms, Health & Beauty, Home & Lights & Construction, Machinery & Industrial Parts & Tools
Travel To
Shanghai, Hangzhou, Nanjing, Ningbo, Suzhou, Yiwu
Daily Rate (USD)
500
Cred Point
1004
User ID
31
Language
English-Chinese, Spanish-Chinese, Russian-Chinese
Industry
Agriculture & Food, Apparel & Textiles & Accessories, Auto & Transportation, Electronics, Health & Beauty
Travel To
Guangzhou, Shanghai, Beijing, Shenzhen, Tianjin, Ningbo, Yiwu, Dongguan, Hangzhou, Suzhou, Xi'an, Nanjing, Chengdu
Daily Rate (USD)
50
Cred Point
1002
Chat