Home » Interprete-Traduttore Italiano-Cinese

Interprete-Traduttore Italiano-Cinese

Trova un interprete e traduttore italiano-cinese responsabile, affidabile e esperto per il tuo business & tour in Cina.

User ID
1867
Language
English-Chinese, Spanish-Chinese, Italian-Chinese, French-Chinese
Industry
Agriculture & Food, Apparel & Textiles & Accessories, Auto & Transportation, Bags & Shoes & Accessories, Gifts & Sports & Toys, Health & Beauty, Home & Lights & Construction, Packaging & Advertising & Office
Travel To
Guangzhou, Shanghai, Beijing, Shenzhen, HongKong, Chengdu, Dongguan, Hangzhou, Nanjing, Ningbo, Suzhou, Xi'an, Xiamen, Yiwu, Zhengzhou, Zhuhai
Daily Rate (USD)
180
Cred Point
1004
User ID
1520
Language
English-Chinese, Italian-Chinese
Industry
Agriculture & Food, Apparel & Textiles & Accessories, Auto & Transportation, Bags & Shoes & Accessories, Electronics, Electrical Equipment & Components & Telecoms, Gifts & Sports & Toys, Health & Beauty, Home & Lights & Construction
Travel To
Guangzhou, Beijing, HongKong
Daily Rate (USD)
250
Cred Point
1002
User ID
523
Language
English-Chinese, Italian-Chinese
Industry
Agriculture & Food, Apparel & Textiles & Accessories, Bags & Shoes & Accessories, Health & Beauty, Home & Lights & Construction, Packaging & Advertising & Office
Travel To
Guangzhou, Shanghai, Shenzhen, HongKong, Foshan, Hangzhou, Suzhou, Zhuhai
Daily Rate (USD)
200
Cred Point
1002
User ID
820
Language
English-Chinese, Spanish-Chinese, Portuguese-Chinese, Italian-Chinese, French-Chinese
Industry
Agriculture & Food, Apparel & Textiles & Accessories, Auto & Transportation, Bags & Shoes & Accessories, Electronics, Electrical Equipment & Components & Telecoms, Gifts & Sports & Toys, Health & Beauty, Home & Lights & Construction, Machinery & Industrial Parts & Tools, Metallurgy & Chemicals & Rubber & Plastics, Packaging & Advertising & Office
Travel To
Guangzhou, Shenzhen, HongKong, Dongguan, Foshan, Zhuhai
Daily Rate (USD)
150
Cred Point
1002
User ID
859
Language
English-Chinese, Italian-Chinese
Industry
Agriculture & Food, Apparel & Textiles & Accessories, Auto & Transportation, Bags & Shoes & Accessories, Electronics, Electrical Equipment & Components & Telecoms, Gifts & Sports & Toys, Health & Beauty, Home & Lights & Construction, Machinery & Industrial Parts & Tools, Metallurgy & Chemicals & Rubber & Plastics, Packaging & Advertising & Office
Travel To
Guangzhou, HongKong, Dongguan, Foshan
Daily Rate (USD)
100
Cred Point
1002
User ID
1685
Language
English-Chinese, Italian-Chinese
Industry
Apparel & Textiles & Accessories, Bags & Shoes & Accessories, Home & Lights & Construction
Travel To
Guangzhou, Shanghai, Beijing, Shenzhen, HongKong, Dongguan, Foshan
Daily Rate (USD)
100
Cred Point
1002
User ID
1707
Language
Italian-Chinese
Industry
Agriculture & Food, Apparel & Textiles & Accessories, Auto & Transportation, Bags & Shoes & Accessories, Electrical Equipment & Components & Telecoms, Gifts & Sports & Toys, Health & Beauty, Home & Lights & Construction, Machinery & Industrial Parts & Tools, Metallurgy & Chemicals & Rubber & Plastics
Travel To
Guangzhou, Hangzhou, Nanjing
Daily Rate (USD)
200
Cred Point
1002
Chat